Včera sa v Trnave uskutočnilo v rámci Golfového plesu vyhlásenie najlepších hráčov sezóny 2022 – Golfista roka 2022. Okrem golfových výkonov boli do Siene slávy slovenského golfu uvedení dvaja skvelí ľudia, bez ktorých by sme asi golf dnes nehrali. Juraj Lupsina a Rudolf Ondreička stáli pri zrode slovenského golfu od samotného počiatku. Obaja stáli pri československom golfe ešte v časoch, keď tento šport nebol populárny u vtedajšej vládnucej garnitúry. Po revolučných zmenách v roku 1989 a následne po rozdelení Československa, bolo nutné vytvoriť samostatnú golfovú úniu, ktorá by zastrešovala golfové aktivity na Slovensku. A tejto úlohy sa zhostili práve títo dvaja páni. Juraj Lupsina sa stal prvým prezidentom Slovenskej Golfovej Únie a Rudolf Ondreička bol jej prvým generálnym sekretárom. SGÚ bola založená v roku 1991. Najskôr bolo treba vypracovať množstvo potrebných dokumentov, akými boli stanovy, registračný poriadok, súťažný poriadok, disciplinárny poriadok a pravidlá golfu v slovenskom jazyku. Po zvládnutí týchto úloh nasledovalo zaradenie slovenského golfu do európsky a svetových golfových štruktúr. A aj to sa týmto dvom pánom podarilo. SGÚ bola v roku 1995 prijatá do EGA a v roku 1997 do svetovej golfovej asociácie WAGC. Slovensko však nebolo v golfovom svete novicom. Stálo aj pri vzniku Golfového svazu ČSR, ktorý bol založený v roku 1931. Zakladaciu listinu vtedy podpisovali štyri golfové kluby, tri české, Líšnice, Volešovice a Praha a za Slovensko to bol golfový klub Piešťany. Jej kópiu nájdete pod týmto textom. Práve GS ČSR stál aj pri zrode dnešnej European Golf Association (EGA). Tá vznikla v roku 1937 a jedným zo zakladajúcich členov bol práve GS ČSR. História slovenského golfu teda siaha poriadne ďaleko a uvedenie týchto dvoch pánov do Siene slávy slovenského golfu je skutočne oprávnené. Takže za tento počin patrí SKGA palec hore.

Komentáre