Väčšina hráčov už určite vie, že v sezóne 2019 nás čaká mnoho prelomových zmien v golfových pravidlách. Väčšina nových zmien sa snaží o zrýchlenie hry a niektoré ďalšie len vychádzajú z logiky hry. Aktuálne prebieha množstvo školení a seminárov, ktoré vysvetľujú zmeny v pravidlách golfu pre novú sezónu. Pripravili sme pre Vás stručný prehľad zmien, ktorý sme rozdelili na niekoľko časti.

V tej prvej sa budeme venovať zmenám, ktoré hráčov potešia asi najviac.

Náhodné viacnásobné zasiahnutie loptičky, alebo ak chcete, tak nepopulárny „dvoják“.                      Pôvodne sa hráčovi započítala rana a pripísal si ešte jednu trestnú ranu. V nových pravidlách pre rok 2019 sa v prípade neúmyselného kontaktu trestná rana neudeľuje (Pravidlo 10.1a). V prípade úmyselného viacnásobného kontaktu dostáva hráč 2 trestné rany alebo stráca jamku (Pravidlo 11.3). Neúmyselným viacnásobným kontaktom s loptičkou hráč totiž stráca kontrolu nad dráhou aj trajektóriou rany, čím je už vlastne potrestaný a je tak nespravodlivé trestať ho ešte raz.

Maximálne skóre v hre na rany.                                                                                                                                  V hre na rany umožňovali pravidlá iba klasickú hru na rany, kedy musel byť každá jamka dohraná, alebo stableford, kde nedohraná jamka znamenala nula bodov. Nová forma hry na rany „Maximálne skóre“ umožňuje súťažnému výboru nastaviť pevnú hranicu, či už stanovením konkrétneho čísla, násobkom paru jamky ale zohladnením HCP hráča. Hráč, ktorý jamku nedohrá nie je v tejto forme hry diskvalifikovaný, ale započíta si maximálne skóre (Pravidlo 21.2). Touto formou hry sa výrazne urýchli priebeh hry. Aj konečné skóre hráča nemusí byť také „obludné“ ako pri pôvodnom pravidle v hre na rany.

Pohnutie alebo dotknutie sa voľného prírodného predmetu alebo dotknutie sa piesku v bankri. Doteraz platilo, že pokiaľ ležala hráčova loptička v bankri, nesmel hráč testovať stav bankru, nesmel sa dotknúť rukou alebo palicou piesku a nesmel sa dotknúť ani pohnúť voľnými prírodnými predmetmi v bankri. Podľa nových pravidiel (Pravidlo 12.2a a 12.2b) sa môže hráč voľných prírodných predmetov beztrestne dotknúť a pohybovať s nimi a je tiež povolený dotyk rukou alebo palicou piesku, pričom sú definované tri výnimky:

  • hráč sa nesmie dotknúť piesku pri cvičnom švihu
  • hráč sa nesmie dotknúť piesku pri založení palice
  • hráč sa nesmie dotknúť piesku pri náprahu

V bankri sa má hrať z piesku a nemajú tam čo robiť kamene, listy alebo konáre. Zrušený jej aj totálny zákaz dotknutia sa piesku rukou alebo palicou, na ktorý aj tak existovalo v minulosti mnoho výnimiek a toto nové pravidlo jasne definuje len zákazy, ktoré sú súčasťou hry z bankru.

Ostatné zmeny budeme uverejňovať postupne.

Komentáre