Dnes budeme pokračovať ďalšími zmenami, ktoré nás v sezóne 2019 čakajú v pravidlách golfu. Niektoré zmeny ste si už určite všimli pri sledovaní televíznych prenosov a myslím, že mnohí si na ne veľmi rýchlo zvyknú aj pri reálnej hre

Loptička zahraná na gríne zasiahne zástavovú tyč.                                                                                             Jedna z najobľúbenejších foriem udeľovania trestných rán v minulosti, hlavne pri obvyklých amatérskych „bratovražedných“ súbojoch. Doteraz platilo pravidlo, že hráč nesmel zasiahnuť  neobsluhovanú vlajkovú tyč v jamke. Ak sa mu to podarilo, dostal dve trestné rany v hre na rany, resp. to znamenalo stratu jamky pri jamkovej hre. Nová úprava pravidiel určuje, že nie je trestné zasiahnuť neobsluhovanú vlajkovú tyč v jamke (Pravidlo 13.2b). Neznamená to však, že hráč musí patovať len do jamky, v ktorej je vlajka. Naďalej platí možnosť, že si hráč môže nechať vlajku podržať alebo vybrať. Toto pravidlo by malo pomôcť predovšetkým zrýchleniu hry, ale určite pri turnajoch aj zmierni počet pohybujúcich sa osôb v blízkosti jamky.

Časový limit, kým sa hľadaná loptička stane stratenou.                                                                                  Doterajšie pravidlá hovorili jednoznačne, že pokiaľ hráč nedokáže identifikovať svoju loptičku do 5 minút od okamihu, kedy ju začal hľadať, loptička je považovaná za stratenú a hráč musí s jednou trestnou ranou odohrať ďalší úder z miesta, odkiaľ odohral trestnú ranu, resp. pokračovať v hre s provizórnou loptou, ktorá sa takto stalo loptou v hre. V nových pravidlách sa čas na hľadanie loptičky skracuje na 3 minuty. Vo väčšine prípadov platí, že stratená loptička sa nájde v priebehu prvých troch minút hľadania. Po tomto časovom limite je nájdenie loptičky väčšinou vecou náhody, alebo niekedy aj veľkej „záhady“.  Táto zmena pravidla jednoznačne zodpovedá základnému princípu udržania svižného tempa hry.

Úľava pri zaborenej loptičke.                                                                                                                                      Podľa doterajších pravidiel mal hráč nárok na beztrestnú úľavu pri zaborenej loptičke len na plochá kosených do výšky ferveje a nižších s tým, že Súťažný výbor mal právo rozšíriť túto možnosť na celé územie ihriska. Zaborená loptička sa dropovala beztrestne čo najbližšie k miestu, kde bola zaborená. Nové pravidlo 16.3 povoľuje beztrestnú úľavu pri zaborenej loptičke kdekoľvek na ihrisku (samozrejme s výnimkou loptičky zaborenej v pieskovej prekážke – bankri) s tým, že Súťažný výbor má právo túto úľavu obmedziť. Zaborená loptička sa dropuje do oblasti úľavy na dĺžku jednej palice. Týmto novým pravidlom prišlo k narovnaniu súčasného trendu, kedy väčšina Súťažných výbor na turnajoch formou miestneho pravidla umožňovala úľavu pri zaborenej loptičke na celom území ihriska.

O ďalších zmenách si napíšeme čoskoro.

Komentáre