Tímové súťaže majú v golfe čoraz väčšiu popularitu. Či už ide len o jedno rázové akcie viacčlenných družstiev, alebo súťaže dlhodobé. Najväčším problémom viacčlenných družstiev sa niekedy stáva fakt, že družstvo nie je pre pracovné povinnosti schopné odohrať súťaž v plnom zložení. V roku 2013 sme pre golfových nadšencov pripravili novú súťaž – PARTNER CUP 2013. Jedná sa o súťaž dvojíc, ktorá sa skladá z troch samostatných turnajov základnej časti a finálového turnaja.
Tri turnaje základnej časti sa budú hrať ako štandardné turnaje s úpravou HCP systémom stableford netto. Každý hráč v nich bude hrať samostatne, ale do výsledku dvojice sa bude započítavať len lepší výsledok jedného hráča dvojice na každej jamke (podrobný popis v propozíciách súťaže). Výsledok dvojice sa bude započítavať do celkového hodnotenia a o víťazovi celej súťaže sa rozhodne vo finálovom turnaji. Ten sa bude hrať systémom foursome s voliteľným odpalom, bez úpravy HCP.

Pri organizovaní turnajov PARTNER CUP chceme dodržať všetky podmienky, ktoré ponúkame pri organizovaní turnajov GolfZona Tour. Počet súťažných dvojíc je obmedzený počtom max. 30 dvojíc (max. 60 hráčov na turnaj), flajty budú pri týchto turnajoch štvorčlenné, aby hráči z jednej dvojice mohli hrať spolu. Štartovné do každého turnaja PARTNER CUP 2013 je stanovené na EUR 55,-/osoba. Úhrada štartovného sa bude realizovať vždy pred začiatkom jednotlivých turnajov. Kvalitné občerstvenie, zabezpečenia pitného režimu a vytvorenie maximálneho športového prostredia pre hráčov budú samozrejmosťou tejto súťaže.

Termíny a miesta konania turnajov PARTNER CUP 2013:

5.6.2013 GC Olomouc, Česká republika
3.7.2013 GC Skalica, Slovensko
21.8.2013 GC Welten, Báč, Slovensko
9.10.2013 Finále – Penati Golf Resort, Šajdíkove Humence, Slovensko

Veríme, že sa s Vami stretneme na turnajoch novej súťaže PARTNER CUP 2013.
Propozície súťaže nájdete tu.

Komentáre