V súčasnej dobe sa stal mobilný telefón neoddeliteľnou súčasťou každodenného života väčšiny z nás. Niekto ho využíva len na komunikáciu, ale stále viac je tých, ktorí v ňom vidia aj centrum mobilnej zábavy, od hudby až po filmy, či rodinné fotografie, alebo v ňom využívajú množstvo aplikácii pre svoje profesionálne ciele. Práca, hudba, fotoalbum, či zábava. Ale už ste niekedy použili mobil na cvičenie? Samozrejme, že zdvíhanie neustále ľahších mobilných zariadení by nikomu požadovaný efekt asi neprinieslo, ale to ani nie je účelom. Stačí ak si do mobilného zariadenia nainštalujete MOLfit FUNKČNÝ TRÉNING. Táto unikátna aplikácia obsahuje databázu 360 cvičení, vrátane animácií, 5 kompletných týždňových tréningových programov, testy vytrvalosti a flexibility. Do aplikácie si môžete hneď na úvod vpísať svoje základné údaje a každý test si môžete následne vyhodnotiť. Všetky naplánované tréningy si ukladáte do kalendára a sú označené graficky podľa toho, či ste ich už odcvičili, alebo sa na ne len chystáte, či sú odcvičené len čiastočne. Môžete si označiť svoje obľúbené cvičenia, k dispozícii je samozrejme história cvičení, vrátane počtu opakovaní a podobne.

MOLfit FUNKČNÝ TRÉNING je aplikácia vytvorená na základe dlhoročnej práce s vrcholovými športovcami ale aj s bežnou populáciou so záujmom o zdraví životný štýl. Funkčné cvičenie je zamerané na stavbu a prípravu tela schopného vykonávať každodenné aktivity v každodenných pozíciách. Nie je to „len“ dvíhanie určitého závažia v ideálnej pozícii vytváranej cvičebným strojom. Funkčný tréning nie je určený len pre vrcholových či rekreačných športovcov, ale je pre všetkých. Má pôvod v rehabilitácii. Fyzioterapeuti vyvinuli cvičenia napodobňujúce pohyby, ktoré pacienti vykonávali doma či v práci tak, aby ich čo najskôr po úraze alebo operácii vrátili do každodenného pracovného a životného procesu. Cieľom bežného posiľňovacieho tréningu je precvičiť izolované svalové skupiny. Avšak takýto tréning neučí tieto svalové skupiny spolupracovať s inými svalmi. A práve na takúto svalovú spoluprácu je zameraný MOLfit FUNKČNÝ TRÉNING.

Celá databáza cvičení je rozdelená buď podľa pomôcok, ktoré k cvičeniu používate, podľa typu tréningu, na ktorý sa chcete zamerať, alebo podľa svalových partií, ktoré budete pri tréningu precvičovať. Svoje tréningy môžete zdieľať pomocou aplikácie MOLfit FUNKČNÝ TRÉNING aj na sociálnych sieťach ako FACEBOOK alebo TWITTER. Tak sa so svojimi výsledkami môžete pochváliť svojim priateľom. Aplikácia MOLfit FUNKČNÝ TRÉNING má za cieľ motto „byť najlepší je to, čo nás odlišuje od ostatných“. Viac informácii o tejto aplikácii nájdete na www.molfit.com

Komentáre