Dňa 6.4.2018 sa uskutoční Konferencia Asociácie seniorských golfistov Slovenska,ktorá si zvolí nového prezidenta pre nadchádzajúce obdobie. Ako sme už spomínali, www.golfzona.sk sa rozhodla poskytnúť všetkým kandidátom priestor na prezentáciu. Tu máte možnosť sa oboznámiť s predstavením ďalšieho kandidáta na post prezidenta ASGS – Petra Mušku:

RNDr. Peter Muška, PhD, sa narodil 21. 6. 1949. Pochádza z Kysuckého Nového Mesta. Skončil Prírodovedeckú fakultu a titul RNDr. a PhD. získal v oblasti geologických vied. Pracoval v oblasti geofyzikálneho výskumu a prieskumu. Ako expert sa zúčastnil prác aj v zahraničí – Afrika. Od roku 1993 do roku 2005 pracoval na zastúpení EK na Slovensku a od roku 2005 do roku 2010 ako diplomat vo funkcii prvého tajomníka na Stálom zastúpení SR v Bruseli. V súčasnosti pracuje v redukovanej forme ako konateľ v sektore malého a stredného podnikania. Golf hrá od roku 2000 a od začiatku riadnym členom Golfového klubu Pegas Lozorno. Jeho súčasný HCP je 12,8.

Vážení golfoví priatelia. Začína Nový Rok, začína nová golfová  sezóna, a tak by som Vám rád zaželal veľa fantastických úderov, úderov pre ktoré, ako sa hovorí sa oplatí hrať golf, údery, ktoré vždy v nás vygenerujú neskutočnú chuť pokračovať v ďalšej hre a vracajú nás neustále na drajving.

Uvedomujem si, že so súhlasom kandidovať na funkciu prezidenta ASGS je spojené aj prijatie povinnosti a záväzkov, ktoré našu asociáciu riadia a zviditeľňujú. Toto budem mať neustále na zreteli a tým sa budem riadiť.

Súčasná Výkonná rada na čele s prezidentom Petrom Gálom sa nezmazateľne zapísala do histórie slovenského golfu. Budovala jeho počiatok a organizovala prvé turnaje. Pre nás, ktorí sme sa zúčastňovali tohto golfového života od začiatku, a ja som veľmi rád že patrím do tejto skupiny, boli mená ako Jano Pečo, Peter Gál, Tóno Holos, Vilo Maroš, symbolom golfu, symbolom tejto džentlmenskej hry na Slovensku. Je ťažké spomenúť každú osobnosť slovenského golfu. Je ich veľa a je veľmi dobré, že otvorená sieň slávy začína budovať tradíciu slovenských golfových hviezd.

Seniorskí golfisti Slovenska tvoria veľmi veľkú skupinu. Štatistiky hovoria, že je to jedna tretina zo všetkých golfistov (36% všetkých členov SKGA). I keď nie každý uprednostňuje turnajovú hru, nadšencov hrajúcich turnaje je čoraz viac. Áno turnajové zápolenia sú aj pre to, lebo nám dávajú odpoveď na veľmi dôležitú otázku kto nás bude reprezentovať na medzinárodných podujatiach. Je dosť odvážna ale nie nereálna predstava, aby naša asociácia zastrešovala všetkých seniorských golfistov a nie iba tých čo sa zúčastňujú turnajov. Úzke organizačné prepojenie s SKGA by pomohlo nie len jednotlivým asociáciám ale hlavne seniorom. Jednou z hlavných úloh novozvolenej Výkonnej Rady ASGS  bude preto pracovať v tomto smere, lebo v skutočnosti sú to tí istí seniori v oboch asociáciách.

Účasť na turnajoch spôsobuje aj takzvaný strach zo zvyšovania hendikepu. Pre seniorov s hendikepom vyšším ako 18,5 už nehrozí no i napriek tomu účasť na turnajoch túto skupinu moc neláka. Možno je to i v povahe slovenského seniora stále znižovať hendikep a vidieť sa na najvyšších priečkach. Áno tak to bolo u každého z nás, keď sme začínali s golfom. Je to správny postoj, a treba robiť všetko pre to aby naša hra bola krajšia a lepšia. A ona aj je. Nebojíme sa vody, ustupuje strach z piesku a pravidlá vieme používať tak, aby boli našimi pomocníkmi a na maršala pozeráme ako na poradcu. Problém je iba v tom, že všetci takto dozrievame a potom dosahujeme, nazvime to spoločnú úroveň kde jeden úder navyše, alebo jedna trestná rana nás môže odsunúť aj o desať miest dole. Ale to už hovoríme o odtieňoch hry a preto je potrebné mať úctu a rešpekt pred tými, ktorí tieto chyby nespravia.

Naše seniorské turnaje vytvárajú priestor pre dámsky golf. Začína sa kryštalizovať skupina, ktorá by mohla dôstojne zaplniť miesto turnajov ako na slovenskej tak i na európskej úrovni. Chce to len výraznejšie podporiť tento moment.

V apríli sa končí volebné obdobie Výkonnej Rady a Prezidenta ASGS. Známka – výborná. Fantasticky vývoj. Od organizovania turnajov vlastnými silami až po profesionálne organizovanie ako domácich tak aj medzinárodných súťaži. Od malej skupinky nadšencov až  po vytvorenie Výkonnej rady Asociácie a jej jednotlivých komisii. Ich práca je po zásluhe ocenená uvedením ich mien v sieni slávy.

Kandidátske listiny na členov novej Výkonnej Rady a Prezidenta ASGS sa naplnili a je na nás koho zvolíme a kto bude organizovať na Slovensku seniorsky golfový život, a tiež kto nás bude reprezentovať. Ak budeme voliť je potrebné si uvedomiť aké sú hlavné oblasti, v ktorých zvolení členovia VR budú pôsobiť.

Hlavne sú to práce na organizovaní série kvalifikačných turnajov – senior tour, majstrovstiev SR v hre na rany a v hre na jamky, v hre na simulátore ako aj regionálny stableford. Majstrovstvá SR klubových družstiev ako aj turnaj dvojíc je kategória kde teamová hra prevažuje, a preto majú zvláštnu atmosféru. Túto atmosféru poznáme z priateľských zápasov ale v turnajoch má inú príchuť. Treba si to vyskúšať.

Jedna z najdôležitejších funkcií, výkonná funkcia vo VR je Viceprezident ASGS. Je potrebné, aby to bol človek so skúsenosťami a autoritou. S potešením konštatujem, že pán Viliam Maroš potvrdil svoju kandidatúru na člena VR pre ďalšie obdobie. Jeho znovuzvolenie do tejto funkcie by bolo pre Asociáciu dôležitým momentom. Aktivity seniorského golfu podľa mojich vedomostí sa delia na tri základné oblasti. Prvá oblasť je organizovanie turnajov jednotlivcov – ST. Druhá oblasť je organizácia turnajov dvojíc a klubových družstiev. Tretia oblasť sú práce spojené s reprezentáciou. Na základe súhlasu navrhnutých kandidátov sa do orgánov VR ASGS vo voľbách 6. 4. 2018 uchádzajú kandidáti, u ktorých je istota, že tieto tri oblasti činnosti budú realizované k spokojnosti nás všetkých. Šesť členov VR nebude jednoduché zvoliť a preto si dovoľujem predstaviť Vám, podľa môjho názoru mená, ktoré, spolu už s menom pána Viliama Maroša by predstavovali možnú verziu novej VR ASGS. V prvej oblasti – oblasť organizovania turnajov jednotlivcov by som si vedel predstaviť pána Jozefa Fecku a  pána Jaroslava Lacušku. Druhá oblasť, oblasť spojená s klubovými aktivitami by boli mohli byť v kompetencii pánov Karol Materný a Miloš Pagáč. Oblasť reprezentácie je spoločná úloha pre celú VR. Hlavne však, počiatočná záťaž by bolo kladená na skúsených členov ako sú páni Vilo Maroš, Jaroslav Lacuška a Miloš Šimkovič. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami budú prispievať aj reprezentanti páni Miloš Pagáč a Jozef Fecko. Schopnosť riešiť právne záležitosti Asociácie bola do dnešných dní pod patronátom pána Miloša Šimkoviča. Je potešiteľné, že pán Miloš Šimkovič potvrdil svoju kandidatúru aj pre ďalšie obdobie. Vo funkcii revízora moja dôvera ostáva stále v osobe pána Vladimíra Koleniča.

Nie že by som si nevážil ostatných kandidátov sú to všetko schopní ľudia, čo v živote dokázali veľmi veľa, sú to perfektní golfisti a rád konštatujem, že aj všetci sú to moji golfoví priatelia a preto o to ťažšie mi bolo navrhovať. Samozrejme, že voľby ako vždy môžu zamiešať predstavami, ale to je život a ten sa skladá z výziev. Istotne by sa dali zostaviť aj iné tímy ale Výkonná Rada ASGS z volieb môže vzísť len jedna. Počiatky sú vždy ťažké, ale verím že predchádzajúci členovia VR radi poskytnú pomoc a radu, aby sme zvládli počiatočné problémy. Veľmi spolieham na pomoc súčasného Prezidenta Petra Gálu a pri jeho asistencii verím že Asociáciu budeme viesť dobrým spôsobom a správnym smerom.

Na záver by som sa chcel poďakovať za prejavenú dôveru pri navrhnutí do funkcie Prezidenta Asociácie seniorských golfistov Slovenska a sľubujem, že v prípade zvolenia sa budem v plnej miere a s vážnosťou venovať zvolenej funkcii tak, aby Asociácia i naďalej požívala svoju vážnosť a reprezentovala slovenský seniorský golf ako doma tak aj v zahraničí.

 

 

 

 

 

RNDr. Peter Muška, PhD.

kandidát na prezidenta ASGS

Golfový klub Pegas, Lozorno

muska.peter1@gmail.com

 

Komentáre