Začína nám nová sezóna. Máme pred sebou nové plány, ciele, lepšie hendikepy, víťazstvá. Ale hlavne každý z nás chce hrať. Hrať čo najviac, čo najskôr, čo najlacnejšie. Golf tu však dlhé roky nebol. Niektorí si to pamätáme, niektorí nie a tí šťastnejší vtedy ešte neboli ani na svete. Ale bolo to tak. Pod týmto článkom nájdete kópiu listu z roku 1952, ktorým vtedajší režim rušil golf. Aj keď mnohým tento list vtlačí úsmev do tváre, táto doba bola veľmi smutná. A poviete si, že rok 1952 bol skutočne ďaleko? Tak sa posuňme o 30 rokov ďalej. V roku 1982 vydalo Vydavateľstvo Obzor, n.p. a Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Malú encyklopédiu telesnej výchovy a športu. Bolo to už druhé vydanie. Prvé vyšlo v roku 1980. Sú v nej popísané pravidlá všetkých vtedy známych športov a je tam aj golf. Na asi jednej strane je stručné zhrnutie tohto športu, ktoré začína nasledovne:

GOLF. Terénna triafacia športová hra. Cieľom hry je čo najmenším počtom úderov golfovou palicou dostať loptičku postupne do 18 jamiek. Golf vplýva na rozvoj telesnej kondície (v hre prejde hráč aj 10 km, vykoná vyše 100 silných úderov). Vysoké náklady na výstroj a rozsiahla hracia plocha však netvoria predpoklady na rozšírenie tejto športovej hry u nás.

Akoby náhodou, hneď za golfom v tejto encyklopédii nasledujú gorotky, sovietska hra, ktorú v liste z roku 1952 odporúčajú súdruhovia ako alternatívu na rozvoj telesnej kultúry miesto golfu.

Vážme si teda, že tu môžeme hrať. Vážme si každé miesto kde môžeme hrať a správajme sa k nemu tak, aby sme sa naň mohli opäť vrátiť a aby si po nás tú skvelú hru, ako je golf, mohli užiť aj ďalší hráči. Vážme si prácu ľudí, ktorí nám umožňujú hrať golf v tých najlepších podmienkach. Vážme si svojich súperov a tlieskajme ich víťazstvám, aby oni nabudúce tlieskali nám. Nezabúdajme na slušnosť, etiku, pravidlá, rešpekt, ale hlavne, nezabúdajme, že golf je predovšetkým skvelý relax a tak si ho užívajme. Peknú hru.

Uverejnené so súhlasom www.golfspirit.cz

Komentáre