SENIOR POHODA 2022 – PROPOZÍCIE

Propozície

SENIOR POHODA CUP

Názov turnaja:      SENIOR POHODA CUP

Usporiadateľ:        JGW s.r.o.

Riaditeľ turnaja:    Jaroslav Lacuška

Súťažný výbor:     Helena Holakovská, Michal Vidra, Kristián Nágel

Formát hry:            Súťaž jednotlivcov – Stableford netto a brutto                                

Turnaj s úpravou HCP.

Turnaj je určený pre seniorských hráčov a hráčky, 50+

 

Súťažné kategórie:

 

Turnajové súťažné kategórie

 

Súťaž jednotlivcov:

 

 1. Spoločná kategória Stableford brutto – vyhlásený najlepší výsledok
 2. Stableford netto – muži – vyhlásení najlepší traja hráči
 3. Stableford netto – ženy – vyhlásené najlepšie tri hráčky
 4. Stableford netto – Masters – vyhlásení najlepší traja hráči

 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny kategórií v závislosti na počte prihlásených hráčov.

 

Vložené súťaže:

 

 1. Súboj pohlaví – brigádnici versus brigádničky

 

Hráči budú rozdelení do dvoch skupín nasledovne:

– muži (bez rozdielu veku) skupina Brigádnici

– ženy (bez rozdielu veku) skupina Brigádničky

 

 1. Súboj veku

 

Hráči budú rozdelení do spoločných kategórii podľa veku nasledovne:

 

kategória Iskričky od 50 do 55 rokov veku (vrátane)

kategória Pionieri od 56 do 60 rokov veku (vrátane)

kategória Zväzáci od 61 do 65 rokov veku (vrátane)

kategória Predáci od 66

 

Pre určenie hráčov do kategórie platí dovŕšenie stanoveného veku v roku 2022.

 

 1. Metodova konštanta

 

Spoločná súťaž jednotlivcov na rany. Vyhlásení najlepší traja hráči.

 

 

 

Poradie v jednotlivých súťažiach:

 

Súťaž jednotlivcov – Stableford netto a brutto

 

Súčet bodov získaných na jednotlivých jamkách za oba súťažné dni určí výsledok hráča v tejto súťaži.

Víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov podľa jednotlivých súťažných kategórií.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach:

– lepší výsledok druhého hracieho dňa

– lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke druhého hracieho dňa

 

Súboj pohlaví – brigádnici versus brigádničky

 

Súčet 10 najlepších výsledkom stableford netto za každý hrací deň turnaja určí víťaza tejto súťaže. V prípade rovnosti bodov vyhrávajú túto súťaž brigádničky

 

Súboj veku

 

Súčet 5 najlepších výsledkom stableford netto za každý hrací deň turnaja v každej kategórii určí víťaza tejto súťaže.

 

Metodova konštanta

 

Od celkového súčtu zahraných rán za každý hrací deň sa odpočíta vek hráča. Súčet výsledkov oboch hracích dní určí poradie hráča v turnaji. Pre potreby vyhodnotenia tejto súťaže sa výsledok na neodohranej jamke (škrtnutej) bude počítať ako double par +1. V prípade rovnosti výsledku rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach:

– vyšší vek

– nižší výsledok druhého hracieho dňa

– nižší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke druhého hracieho dňa.

 

 

 

 

Dlhodobá súťaž

 

Súťaž jednotlivcov:

 

 1. Spoločná kategória Stableford brutto – vyhlásení najlepší traja hráči
 2. Stableford netto – muži – vyhlásení najlepší traja hráči
 3. Stableford netto – ženy – vyhlásené najlepšie tri hráčky
 4. Stableford netto – Masters – vyhlásení najlepší traja hráči
 5. Eklektik muži – vyhlásení najlepší traja hráči
 6. Eklektik ženy – vyhlásené najlepšie tri hráčky
 7. Eklektit Masters – vyhlásení najlepší traja hráči

 

Poradie v jednotlivých súťažných kategóriách

 

Súťaž jednotlivcov – Stableford netto a brutto (kategória 1., 2., 3. a 4.)

 

Súčet stablefordových bodov zo štyroch najlepšie odohraných súťažných kôl určí poradie hráča v dlhodobej súťaži.

Víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov podľa jednotlivých súťažných kategórií.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v dlhodobej súťaži rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach:

–  vyšší počet odohraných kôl súťaže

–  lepší výsledok zo všetkých odohraných kôl súťaže

 

Súťaž jednotlivcov – Eklektik (kategória 5., 6. a 7.)

 

Nižší súčet výberových výsledkov na jednotlivých jamkách zo všetkých odohraných súťažných kôl určí poradie hráča v dlhodobej súťaži.

Víťazom sa stáva hráč s najnižším počtom úderov podľa jednotlivých súťažných kategórií.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v dlhodobej súťaži rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach:

–  vyšší počet odohraných kôl súťaže

–  nižší HCP hráča

 

Prihlášky: prihlasovanie na turnaj prostredníctvom www.skga.sk

 

Program súťaže

 

SENIOR POHODA CUP I.

Dátum konania:    24.-25.5.2022 (utorok-streda)

Štart turnaja:         postupný od 9:00 hod. z jamky číslo 1. a 10.

V prípade počtu hráčov menej ako 40 štart len z jamky č.1

 

Ukončenie prihlasovania: 23.5.2022 o 12:00 hod.

Začiatok registrácie do turnaja: 24.5.2022 od 7:30 hod. a 25.5.2022 od 7:30 hod.

 

SENIOR POHODA CUP II.

Dátum konania:    9.-10.8.2022 (utorok-streda)

Štart turnaja:         postupný od 9:00 hod. z jamky číslo 1. a 10.

V prípade počtu hráčov menej ako 40 štart len z jamky č.1

 

Ukončenie prihlasovania: 8.8.2022 o 12:00 hod.

Začiatok registrácie do turnaja: 9.8.2022 od 7:30 hod. a 10.8.2022 od 7:30 hod.

 

SENIOR POHODA CUP III.

Dátum konania:    4.-5.10.2022 (utorok-streda)

Štart turnaja:         postupný od 9:00 hod. z jamky číslo 1. a 10.

V prípade počtu hráčov menej ako 40 štart len z jamky č.1

 

Ukončenie prihlasovania: 3.10.2022 o 12:00 hod.

Začiatok registrácie do turnaja: 4.10.2022 od 7:30 hod. a 5.10.2022 od 7:30 hod.

 

 

Štartovné, poplatok za hru a servis:

 

Štartovné a poplatok za každý hrací deň súťaže je EUR 60,-

Členovia GC Sedín s uhradený ročným alebo doživotným členským poplatkom     EUR 25,- za každý hrací deň súťaže.

V cene štartovného a poplatku za hru je zahrnuté green fee na každý hrací deň, pitný režim počas každého hracieho dňa, občerstvenie pred hrou, halfway a obed po hre (platí pre každý hrací deň turnaja), ceny pre víťazov.

 

Štartovné a poplatok za hru je možné uhradiť len v hotovosti pri prezentácii do turnaja.

 

Odpaliská:               Ženy   50+                             Červené

Masters 65+                         Modré

Muži 50+                               Žlté

 

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A .GC of St. Andrews a miestnych pravidiel Sedín Golf Resort.