Slovak Senior Golf Tour 2014 mala nahustený program kvôli kvalifikácii hráčov na 33. ESGA Majstrovstvách Európy seniorských družstiev v Portugalsku. Do súbojov nominovalo Slovensko dve družstvá. Pre súťaž brutto na rany sa nominovalo družstvo v zložení Ján Guniš, Viliam Maroš, Štefan Novák, František Falat, Michal Žeňuch a Jozef Hruška. Nehrajúcim kapitánom bol Miloslav Šimkovič. Pre súťaž netto na rany sa nominovali Marian Mihál, Jozef Kuráň, Marian Vávra, Miloš Pagáč, Ľubo Gerek a Bohumil Škorec. Nehrajúcim kapitánom bol Peter Gál. V konkurencii 21 družstiev sa darilo hlavne tímu v súťaži netto. Hneď po prvom dni sa naši seniori dostali na tretie miesto priebežného poradia a to napokon najtesnejším rozdielom jednej rany uháji a z Portugalska si odvážajú cenný bronz. Len o ranu za nimi skončilo družstvo Fínska. Štyri rany pred nimi boli druhí Španieli a víťazstvo si ukoristili domáci Portugalci. Náš seniorskí brutto tím bol po dvoch dňoch na 19. mieste. Bližšie informácie prinesieme po zverejnení oficiálnych výsledkov. Všetkým našim seniorským reprezentantom gratulujeme.

Komentáre